Pasūtīšanas noteikumi

Tipveida noteikumi, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu, pasūtot preci no pasta kataloga vai OTTO interneta veikalā.

1. Noteikumu darbība
Šie pasūtīšanas noteikumi darbojas attiecībā uz mājaslapā www.otto-latvia.com esošajā OTTO interneta veikalā latviešu un krievu valodā pasūtīto, kā arī pēc Latvijā izplatāmajiem OTTO pasta tirdzniecības katalogiem (turpmāk tekstā – «OTTO katalogi») pasūtīto preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem (turpmāk tekstā vienskaitlī – «Līgums»), kuri tiek noslēgti Latvijā starp OÜ Catalogue-shop (turpmāk tekstā – «Pārdevējs» vai «OTTO») un fizisku personu, kura izdara pasūtījumu un kura dzīvo Latvijā (turpmāk tekstā – «Pasūtītājs» vai «Pircējs»), šo noteikumu darbības periodā. OTTO ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt pasūtīšanas noteikumus. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām. Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija ir spēkā pasūtījumiem pēc pasta tirdzniecības kataloga, sākot ar sezonu «Pavasaris/Vasara 2012» un gadījumā no OTTO interneta veikala pasūtīšanas, no 01.02.2012. Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija aizstāj visus iepriekšējos pasūtīšanas noteikumus, kuri bija spēkā pasūtījumiem pēc kataloga.

2. Līguma noslēgšana un līguma stāšanās spēkā
Pasūtītāja pasūtījums tiek uzskatīts par ierosinājumu noslēgt Līgumu. OTTO nav pienākums Pasūtītājam atsevišķi ziņot par savu piekrišanu. No brīža, kad OTTO sāk pasūtījuma izpildi, tiek uzskatīts, ka OTTO piekrīt pasūtījumam. Pasūtījums zaudē spēku, kad pagājušas 12 nedēļas no brīža, kad OTTO par to uzzinājis. Ja pasūtījums izdarīts interneta veikalā un Pasūtītājs ir paziņojis OTTO savu elektroniskā pasta adresi, Pasūtītājam tiek nosūtīts elektronisks pasūtījuma apstiprinājums. Pasūtījuma apstiprinājumam ir tikai informatīva nozīme, tas nenozīmē OTTO piekrišanu pasūtījumam ar mērķi noslēgt Līgumu. OTTO piekrīt noslēgt Līgumu tikai ar pilngadīgu personu, kuras tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežota un kurai Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta. Pārdevējs saglabā Pircēju pasūtījumus savā elektroniskā datubāzē. Pircēja lūguma gadījumā, Pārdevējs sniedz informāciju par iepriekšējiem pasūtījumiem elektroniskā formā.  Pārdevējam jānosūta noteikumi un nosacījumi visiem līgumiem, kas noslēgti ar Pircēju Pircējam kopā ar pasūtītajām precēm. Jaunākā noteikumu un nosacījumu versija vienmēr ir pieejama Pārdevēja mājas lapā www.otto-latvia.com.

3. Pasūtītāja tiesības atteikties no Līguma un atdot atpakaļ preci
14 dienu laikā no pasūtītās preces saņemšanas Pasūtītājam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas Līguma, kas noslēgts uz pasūtījuma pamata, nepaskaidrojot atteikšanās iemeslu. Lai atteiktos no Līguma, Pasūtītājam jāaizpilda preces atgriešanas veidlapa, kuru viņš saņem kopā ar preci, un prece oriģinālajā iesaiņojumā, ar visiem marķējumiem jānogādā preces saņemšanas vietā (tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā vai jebkurā Omnivas Pakomātā). Atpakaļ nosūtītās preces var tikt izmantotas tikai iepazīstināšanas vai testēšanas nolūkiem. Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojātas, nolietotas vai nekārtīgas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Par Pasūtītāja atteikšanos tiek uzskatīta arī savlaicīga preces atgriešana bez atgriešanas veidlapas. Naudu par atdoto preci OTTO pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 14 dienu laikā no preces reģistrēšanas OTTO noliktavā. Pasta izdevumi tiek atgriezti gadījumā, ja tiek atgrieztas visas preces, kas tika norādītas vienā pasūtījumā. Ja klients atgriež visas vienā pasūtījumā pasūtītās preces atpkaļ, nevienu no precēm neizpērkot, klientam būs jāapmaksā atgriešanas pasta izdevumi 1,50 € un 10 € apmērā, ja pasūtījumā ietilpst arī lielgabarītu un smagās preces. Pasta pakalpojumu izdevumu atmaksu OTTO pārskaitīs kopā ar ar pēdējās atgrieztās preces summas pārskaitījumu no OTTO. Gadījumā, ja klientam ir parāds OTTO, maksa par pasta izdevumiem netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta klienta parādu kontā. OTTO ir tiesības izdarīt atdodamās summas pārrēķinu, balstoties uz OTTO prasību uz citu pasūtījuma pamata. Visas preces, kuras nogrieztas pēc izmēra vai kuras nav iespējams atdot to īpašību dēļ, ātri bojājošās preces vai preces, kurām beidzies lietošanas termiņš, atdot atpakaļ nav iespējams. Lūdzu, pārbaudi, pirms preces atgriešanas atpakaļ, lai visas daļas tiktu pievienotas (arī lietošanas instrukcija, noņemamas detaļas un preču pavadzīme). Pārtraucot pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt arī Kredīta līgumu, kas noslēgts pirkuma finansēšanai. Kredīta līgums skaitās automātiski pārtraukts, ja tiek pārtraukts pirkšanas-pārdošanas līgums. OTTO apņemas nekavējoties paziņot kreditoram par līguma pārtraukšanu. OTTO atbild par visiem preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Pasūtāmo preču pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja Tev ir saglabājusies rēķins-pavadzīme. Defektu esamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu. Ja trūkumu neizdodas novērst arī ar atkārtotu remontu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apmainīt preci; ja preci nav iespējams apmainīt, pasūtītājs var atteikties no Līguma. OTTO neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pasūtītājam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai parasts nolietojums. Lai gūtu vairāk informācijas par pirkumu garantiju, sazinies ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālruni 6 715 1333.

4. OTTO tiesības atteikties no līguma
OTTO ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz pasūtījuma pamata, ja preces piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja OTTO ir beigušies attiecīgās preces krājumi. Pasūtītājam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas paziņo pa tālruni, elektronisko pastu vai pastu. Tādā gadījumā Pasūtītāja samaksāto priekšapmaksu OTTO atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, Pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā.  

5. Preces cena, pasta pakalpojumu vērtība
Latvijas OTTO interneta veikalā www.otto-latvia.com un katalogā cenas norādītas eiro un ietver sevī spēkā esošo apgrozījuma nodokli. OTTO ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta apgrozījuma nodokļa. Ja pasūtījumā ietilpst preces, kuras Pasūtītājam tiek nogādātas pa pastu, tad, neatkarīgi no faktiski piegādājamo sūtījumu daudzuma, pasūtīto preču vērtībai tiek pieskaitīta vienreizēja maksa par pasta pakalpojumiem, kurā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Maksa par pasta pakalpojumiem atkarīga no piegādes veida. Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas Omnivas pakomātu, tad maksa par pasta pakalpojumiem ir 5,50 €. Pakas izmēri nedrīkst pārsniegt 39x38x64 cm. Ja pakas izmēri pārsniedz 39x38x64 cm, tad paka tiks nodota adresātam tuvākajā pasta nodaļā. Ja Pasūtītājs par piegādes vietu izvēlas Latvijas Pasta nodaļu, maksa par pasta pakalpojumiem ir 5,50 €. Par pasta pakalpojumiem jāmaksā, saņemot preci. Ja pasūtījumā ietilpst preces, kuras Latvijas Eksprespasts piegādā uz mājām (prece, kuras svars pārsniedz 35 kg), tad pie pasūtījuma kopējās summas jāpieskaita maksa par piegādi 9,50 € apmērā, kura jāmaksā vienu reizi, saņemot pirmo sūtījumu no viena un tā paša pasūtījuma. Ja pasūtījums sastāv tikai no preces, kuras svars pārsniedz 35 kg, piegādes maksa uz mājām ir 15 €. 
Ja pasūtījums sastāv no preces, kuras svars pārsniedz 35 kg, kā arī citām precēm, un šīs citas preces tiek atsūtītas agrāk, tad tās tiek nogādātas Latvijas Pasta nodaļā (maksa par pasta pakalpojumiem 5,50 €). Kad pienāks prece, kuras svars pārsniedz 35 kg, tā tiks piegādāta mājās (maksa par preces piegādi 9,50 €). Kopējā maksa par preces piegādi ir 15 €. Par pasta pakalpojumiem jāmaksā, saņemot preci. Pievērs uzmanību, ka preci, kuras svars pārsniedz 35 kg piegādā līdz personīgās mājas ārdurvīm/kāpņu telpas ārdurvīm.

6. Preces apmainīšana
Pasūtītā apģērba vai apavu izmēra neatbilstības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pasūtīto apģērbu vai apavus apmainīt pret tā paša preču artikula un tās pašas krāsas piemērotu izmēru. Pasta pakalpojumi par preces apmainīšanu Pasūtītājam ir bez maksas. Apmainīšanas iespēja neattiecas uz veļu.

7. Pasūtījuma izpildes laiks
Visas pieejamās preces sasniedz klientus divas-trīs nedēļās. Ja pasūtījuma izpildes termiņš ir garāks par 30 dienām, OTTO atsevišķi paziņos to Pasūtītājam uz uzrādīto e-pasta adresi. Ja pasūtītās preces nav iespējams izsūtīt no noliktavas visu kopā, OTTO nosūtīs preces vairākos sūtījumos.

8. Pasūtījuma izpildes vieta
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas Omnivas pakomātu, tad Pasūtītājs tiks informēts par pakas pienākšanu un atrašanās vietu ar SMS īsziņas/e-pasta vēstules palīdzību, kurā būs norādīts kods skapīša atvēršanai. Ja Pasūtītājs par preces piegādes vietu izvēlas Latvijas Pasta nodaļu, tad Pasūtītājs saņem pasta paziņojumu par preces saņemšanu. Sūtījums jāizņem tuvāko dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja sūtījums 10 dienu laikā netiks izņemts, tiks uzskaitīta maksa par sūtījuma glabāšanu – 50 centus par katru dienu, izņemot brīvdienas, kad pasts ir slēgts. Sūtījuma glabāšanas laiks – viens mēnesis, sākot ar tās saņemšanas dienu pasta nodaļā. Kad preces, kas jāpiegādā mājās (prece, kuras svars pārsniedz 35 kg), tiek atsūtītas uz Latviju, Latvijas Eksprespasts sazinās ar klientu, lai vienotos par piegādes laiku.
Par preci un tās piegādi uz mājām jānorēķinās skaidrā naudā ar Latvijas Eksprespasta darbinieku. Pievērs uzmanību, ka preci, kuras svars pārsniedz 35 kg piegādā līdz personīgās mājas ārdurvīm/kāpņu telpas ārdurvīm.

9. Pasūtījuma apmaksa
Pasūtītājs apņemas samaksāt OTTO visu preces vērtību ne vēlāk kā preces nodošanas laikā Pasūtītājam vai Pasūtītāja pilnvarotajai personai preces nodošanas vietā. Ja preces nodošanas vieta ir Latvijas Pasta iestāde, Pasūtītājam jāsamaksā pasta iestādei preces vērtība. Latvijas Pasts ir pilnvarots saņemt samaksu par OTTO pasūtījumiem.

10. Kredīta līgums
Pasūtītājam ir iespēja pasūtījuma apmaksas finansējumam noslēgt kredīta līgumu ar OTTO norādīto trešo personu (turpmāk «Kreditors»). Uz kredīta līgumu attiecas Kreditora līguma attiecīgie tipveida un īpašie noteikumi. Datumi un apmaksas kārtība norādīti kredīta līgumā. Pēc Kredīta līguma noslēgšanas Kreditoram pāriet saistības OTTO samaksāt Aizņēmēja pasūtīto preču vērtību. OTTO ir tiesības pārstāvēt Kreditoru, noslēdzot un izbeidzot Kredīta līgumu.  

11. Īpašuma rezervācija
Līdz preces pilnīgas apmaksas brīdim īpašumtiesības uz preci pieder OTTO.

12. Atbildība
OTTO atbild tikai par zaudējumiem, ko radījusi tīša darbība vai rupja nolaidība, izņemot gadījumus, kad OTTO darbība vai bezdarbība radījusi kaitējumu veselībai. OTTO neatbild par iespējamām iespiedkļūdām.

13. Personas datu uzkrāšana un izmantošana
OTTO ir tiesības uzkrāt un apstrādāt personas datus, kurus Pasūtītājs paziņojis OTTO, un nepieciešamības gadījumā nodot tos trešajai personai pasūtījuma izpildei, datu apstrādei vai analīzei un savas saimnieciskās darbībai plānošanai. OTTO tāpat ir tiesības Pasūtītāja dzīvesvietas vai atrašanās  vietas adresi izmantot reklāmas un citas informācijas izplatīšanai Pasūtītājam savas saimnieciskās darbības ietvaros. OTTO tiesības attiecas arī uz uzņēmumiem, kas ietilpst vienā koncernā ar OTTO, un personu, kurai OTTO atdod no līguma izrietošās prasības. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu datu uzkrāšanu un izmantošanu, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams no līguma izrietošas prasības piedzīšanai vai Līguma izpildei.

14. Ieķīlāšana un prasību atdošana
OTTO patur sev tiesības no dotā Līguma izrietošās prasības ieķīlāt un atdot trešajām personām, tai skaitā arī uz faktoringa līguma pamata.

15. Izdevumi par parādu piedzīšanu
Personas datu apstrādes noteikumus skaties sadaļā "Personas datu apstrāde".

 16. Atteikšanās no pasūtījuma izpildes
OTTO ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja Pasūtītājs 12 mēnešu laikā 3 vai vairāk reizes pasūtīto preci atdod atpakaļ, to neizpērkot.  

17. Noslēguma noteikumi
Uz dotajiem noteikumiem un pirkšanas-pārdošanas līgumiem, kuri noslēgti preču pirkšanai pēc katalogiem un OTTO interneta veikalā, attiecas Latvijas tiesības. Doto noteikumu jebkura panta spēkā neesamība neiespaido pārējo noteikumu vai pirkšanas-pārdošanas līguma derīgumu. Spēkā neesošais pants jāaizstāj ar likumīgu pantu, kurš spēkā neesošajam pantam visvairāk līdzīgs gan juridiski, gan finansiāli.

18. OTTO DATI
OÜ Catalogue-shop; reģistrācijas numurs 10924418, adrese: Värvi 5, Tallinna, 10621, Igaunija 

Pirkšanas līgums noslēgts ar attiecīgo vietējo izplatītāju. No šī līguma neizriet nekādas pretenzijas attiecībā pret OTTO GROUP uzņēmumu.