Pasūtīšanas info

Pasūtīšana

Pa tālruni: 6 715 1333
Mēs gaidām Tavus zvanus: darba dienās no 9:00 līdz 19:00, sestdienās no 9:00 līdz 16:00. Svētku dienās darba laiks var tikt mainīts. Raksti jerkurā laikā uz info@otto-latvia.com un veic pirkumus interneta veikalā.

Papīra kataloga preces Tu vari pasūtīt arī online-pasūtījumu lapā

Pa e-pastu: info@otto-latvia.com

Mājas lapā internetā: www.otto-latvia.com

Pa pastu: aizpildi, lūdzu, pasūtījuma veidlapu un nosūti mums uz adresi:
OÜ Catalogue-shop / OTTO, A/K 68, Rīga, LV-1050


OTTO ir tiesības atteikties no Tava pasūtījuma, ja Tu 12 mēnešu laikā 3 vai vairāk reizes esi veikusi/-cis pasūtīto preču atgriešanu, tās neizpērkot.
Cena un maksāšanas kārtība

Latvijas OTTO katalogā cenas norādītas eiro un ietver sevī spēkā esošo apgrozījuma nodokli. Ja pasūtījumā ietilpst preces, kuras Pasūtītājam tiek nogādātas pa pastu, tad, neatkarīgi no faktiski piegādājamo sūtījumu daudzuma, pasūtīto preču vērtībai tiek pieskaitīta vienreizēja maksa par pasta pakalpojumiem, kurā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Maksa par pasta pakalpojumiem atkarīga no piegādes veida. Ja Pasūtītājs par piegādes vietu izvēlas Latvijas Pasta nodaļu, maksa par pasta pakalpojumiem ir 5,50 €. Par pasta pakalpojumiem jāmaksā, saņemot preci. Ja pasūtījumā ietilpst preces, kuras Latvijas Eksprespasts piegādā uz mājām (prece, kuras svars pārsniedz 35 kg kaubik.gif), tad pie pasūtījuma kopējās summas jāpieskaita maksa par piegādi 15 € apmērā, kura jāmaksā vienu reizi, saņemot pirmo sūtījumu no viena un tā paša pasūtījuma. Ja pasūtījums sastāv tikai no preces, kuras svars pārsniedz 35 kg, piegādes maksa uz mājām ir 15 €.

Ja pasūtījums sastāv no preces, kuras svars pārsniedz 35 kg kaubik.gif, kā arī citām precēm, un šīs citas preces tiek atsūtītas agrāk, tad tās tiek nogādātas Latvijas Pasta nodaļā (maksa par pasta pakalpojumiem 5,50 €). Kad pienāks prece, kuras svars pārsniedz 35 kg kaubik.gif, tā tiks piegādāta mājās (maksa par preces piegādi 9,50 €). Kopējā maksa par preces piegādi ir 15 €. Par pasta pakalpojumiem jāmaksā skaidrā nāudā, saņemot preci. Pievērs uzmanību, ka preci, kuras svars pārsniedz 35 kg kaubik.gif piegādā līdz personīgās mājas ārdurvīm/kāpņu telpas ārdurvīm.

Atteikums no pasūtījuma

OTTO ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz pasūtījuma pamata, ja preces piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja OTTO ir beigušies attiecīgās preces krājumi. Pasūtītājam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas paziņo pa elektronisko pastu. Tādā gadījumā Pasūtītāja samaksāto priekšapmaksu OTTO atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, Pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā.

Pasūtījuma izpilde

Visas pieejamās preces sasniedz klientus divas-trīs nedēļās. Ja pasūtījuma izpildes termiņš ir garāks par 30 dienām, OTTO atsevišķi paziņos to Pasūtītājam uz uzrādīto e-pasta adresi. Ja pasūtītās preces nav iespējams izsūtīt no noliktavas visu kopā, OTTO nosūtīs preces vairākos sūtījumos.

Ja Pasūtītājs par preces piegādes vietu izvēlas Latvijas Pasta nodaļu, tad Pasūtītājs saņem pasta paziņojumu par preces saņemšanu. Sūtījums jāizņem tuvāko dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja sūtījums 10 dienu laikā netiks izņemts, tiks uzskaitīta maksa par sūtījuma glabāšanu – 50 centi par katru dienu, izņemot brīvdienas, kad pasts ir slēgts. Sūtījuma glabāšanas laiks – viens mēnesis, sākot ar tās saņemšanas dienu pasta nodaļā. Kad preces, kas jāpiegādā mājās (prece, kuras svars pārsniedz 35 kg), tiek atsūtītas uz Latviju, Latvijas Eksprespasts sazinās ar klientu, lai vienotos par piegādes laiku.

Tagad vari saņemt preces arī Circle K degvielas uzpildes stacijā! Circle K DUS var saņemt sūtījumus svarā līdz 7 kg. Sūtījumi, kuru svars būs lielāks par 7 kg, tiks automātiski nosūtīti uz adresāta pasta nodaļu, par ko netiks atsevišķi paziņots. Circle K DUS var saņemt sūtījumus 10 dienu laikā. Pēc tam, sākot ar 11. dienu, sūtījumus varēs saņemt pasta nodaļā 20 dienu laikā, kur par sūtījumu tiks iekasēta sūtījuma glabāšanas maksa par katru diennakti, neieskaitot pasta nodaļas brīvdienas un svētku dienas. Circle K DUS nav iespējas sūtījumus atvērt un pārbaudīt to saturu. Circle K DUS nav iespējas sūtījumus nodot atpakaļsūtīšanai un izteikt par tiem pretenzijas – pieteikt pretenzijas un nodot sūtījumus atpakaļsūtīšanai var jebkurā Latvijas Pasta nodaļā.

Preces atgriešanas un apmaiņas kārtība
Pasūtītā apģērba vai apavu izmēra neatbilstības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pasūtīto apģērbu vai apavus apmainīt pret tā paša preču artikula un tās pašas krāsas piemērotu izmēru. Pasta pakalpojumi par preces apmainīšanu Pasūtītājam ir bez maksas. Apmainīšanas iespēja neattiecas uz veļu.
Atpakaļ nosūtītās preces var tikt izmantotas tikai iepazīstināšanas vai testēšanas nolūkiem. Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojātas, nolietotas vai nekārtīgas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Par Pasūtītāja atteikšanos tiek uzskatīta arī savlaicīga preces atgriešana bez atgriešanas veidlapas. Naudu par atdoto preci OTTO pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 14 dienu laikā no preces reģistrēšanas OTTO noliktavā. Pasta izdevumi tiek atgriezti gadījumā, ja tiek atgrieztas visas preces, kas tika norādītas vienā pasūtījumā. Ja klients atgriež visas vienā pasūtījumā pasūtītās preces atpakaļ, nevienu no precēm neizpērkot, klientam būs jāapmaksā atgriešanas pasta izdevumi 1,50 € un 10 € apmērā, ja pasūtījumā ietilpst arī lielgabarītu un smagās preces. Pasta pakalpojumu izdevumu atmaksu OTTO pārskaitīs kopā ar pēdējās atgrieztās preces summas pārskaitījumu no OTTO. Gadījumā, ja klientam ir parāds OTTO, maksa par pasta izdevumiem netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta klienta parādu kontā.
OTTO ir tiesības izdarīt atdodamās summas pārrēķinu, balstoties uz OTTO prasību uz citu pasūtījuma pamata. Visas preces, kuras nogrieztas pēc izmēra vai kuras nav iespējams atdot to īpašību dēļ, ātri bojājošās preces vai preces, kurām beidzies lietošanas termiņš, atdot atpakaļ nav iespējams. Lūdzu, pārbaudi, pirms preces atgriešanas atpakaļ, lai visas daļas tiktu pievienotas (arī lietošanas instrukcija, noņemamas detaļas un preču pavadzīme). Pārtraucot pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt arī Kredīta līgumu, kas noslēgts pirkuma finansēšanai. Kredīta līgums skaitās automātiski pārtraukts, ja tiek pārtraukts pirkšanas-pārdošanas līgums. OTTO apņemas nekavējoties paziņot kreditoram par līguma pārtraukšanu. OTTO atbild par visiem preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Pasūtāmo preču pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja Tev ir saglabājusies rēķins-pavadzīme. Defektu esamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu. Ja trūkumu neizdodas novērst arī ar atkārtotu remontu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apmainīt preci; ja preci nav iespējams apmainīt, pasūtītājs var atteikties no Līguma. OTTO neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pasūtītājam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai parasts nolietojums. Vairāk informācijas iegūsi pa tālruni 6 715 1333. Apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja Tev ir saglabājusies rēķins-pavadzīme. Defektu esamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu.
Ja trūkumu neizdodas novērst arī ar atkārtotu remontu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apmainīt preci; ja preci nav iespējams apmainīt, pasūtītājs var atteikties no Līguma. OTTO neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pasūtītājam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai parasts nolietojums. Vairāk informācijas iegūsi pa tālruni 6 715 1333.

Ja Pasūtītājs vēlas atdot preci, kuras svars pārsniedz 35 kg, Pasūtītājam jāsazinās ar OÜ Catalogue-shop darbinieku (tālr. 6 715 1333), kurš šo informāciju nodos Latvijas Eksprespastam, un pēc tam eksprespasta pārstāvis paņems preci.

Pirkuma līgums tiek noslēgts ar attiecīgo vietējo izplatītāju. Saskaņā ar esošo līgumu pretenzijas pret uzņēmumu OTTO GROUP ir izslēgtas.